ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-293 بخش یکم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان
  1. – به وجود آمدن اولین مؤسسه‌ی جهاد خودکفائی نیروهای مسلح در نیروی هوائی:

البته نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهدای عالی‌قدر آن، مثل شهید ستاری و شهید بابائی و شهید خضرائی و شهید دوران و دیگران و دیگران در این راه پیش‌قدم بودند. اولین مؤسسه‌ی جهاد خودکفائی نیروهای مسلح در نیروی هوائی به وجود آمد؛ کادرهای پروازی یک‌جور، کادرهای فنی یک‌جور؛ ارزش آفریدند. نظام جمهوری اسلامی این خدمات را هرگز فراموش نخواهد کرد. در این میدان ارتش به پا خاست."

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده