ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-292 بخش یکم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان
  1. – انجام کارهای بزرگ طی سی سال:

نوآوری در سازمان‌دهی سنتی تا حالا وجود داشته در سپاه جوری، در ارتش جوری بروید دنبال کارهای ابتکاری. البته هر کار جدیدی مطلوب نیست. کار جدیدی که باملاحظه کامل، دقت و آزمون همراه باشد، مطلوب است. دنبال کارهای ابتکاری بروید؛ همچنان که تا حالا هم در بخش­های مختلف نیروهای مسلح همین بوده؛ جهاد خودکفائی ارتش یک نمونه­اش است، که از سی سال پیش چه‌کارهای بزرگی را انجام داده است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده