هوانیروز و عملیات بزرگ فاو – بخش ششم
​پایگاه هوانیروز کرمان با ماموریت (پشتیبانی مستقیم از قرارگاه کربلا) شرکت پایگاه هوانیروز کرمان در عملیات والفجر8، با استعداد بالگردهای 214، کبری،206 و همراه با 13 نفر از خلبانان این پایگاه بود. پایگاه هوانیروز کرمان بعلت واقع شدن در شرق کشور، گذشته از حضور مستمر در جبهه­های 8 سال دفاع مقدس، بیشترین ماموریت و بالاترین حجم پرواز را علیه سوداگران مرگ و مبارزه با مواد مخدر و اشرار تا این تاریخ داشته است. انجام وظیفه این پایگاه همانند پایگاه پشتیبانی با اعزام گروه پیشرو و اتعداد 22 فروند انواع بالگرد انجام گرفت. انجام کلیه امور تعمیراتی بالگردهایش بوسیله متخصصان پایگاه پشتیبانی انجام می­شد و نقاط استقرار اصلی و فرعی نیز مشترک با پایگاه پشتیبانی هوانیروز اصفهان بود.

پایگاه هوانیروز مسجد سلیمان

این پایگاه که نزدیکترین پایگاه هوانیروز به جبهه­های جنگ جنوب می باشد به نوعی حکم مهمانسرای بین راه پایگاه­های هوانیروز ایران در ماموریت­های جنوب را دارد. کلیه تیم­های عملیاتی هوانیروز، چه در ایام دفاع مقدس و یا ماموریت­های جانبی هرگاه به سوی منطقهجنوب پرواز می­کنند در این پایگاه توقف و تجدید سوخت دارند. وجود این پایگاه در جنوب باعث می­شد که تیم­های عمل­کننده هوانیروز در جنگ، هرگاه با مشکلی مواجه می­شدند با این پایگاه مراجعه می­کردند.

شرکت بالگردها و نیروهای این پایگاه در عملیات برای پشتیبانی از نیروهای هوانیروز مستقر در مناطق عملیاتی بود و در طول عملیات بصورت آماده در پایگاه انجام وظیفه می­کردند.

پایگاه هوانیروز تهران

با ماموریت (یگان احتیاط مقدم با تقدم کاربردی در منطقه­ی عملیات)

انجام مسئولیت این پایگاه را در عملیات والفجر8، پایگاه رزمی پشتیبانی هوانیروز اصفهان به­عهده داشت.

 

منبع: هوانیروز در عملیات بزرگ فاو؛ سلطانی، مرتضی،1382 ، نشر شهید سعید محبی، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده