ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-289 بخش یکم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان
  1. – ساختن چیزها باقیمت ارزان­تر:

اینکه امام در وصیت­نامه سیاسی، الهی خویش به خودکفایی ارتش اشاره‌کرده بودند و مرقوم فرمودند: «امروز چیزهایی را باقیمت ارزان­تر می­سازند»، درواقع همان گزارشی بود که در آن سال به ایشان دادم و گفتم در زمان طاغوت وقتی می­خواستند قطعه­ای از تجهیزات ارتش را تعمیر کنند، با هواپیما آن را به کشور سازنده می­بردند و پس از تعمیر، به کشور برمی­گرداندند؛ ولی امروز همین قطعات داخل ایران ساخته و تعمیر می­شود. این گزارش، امام را تحت تأثیر قرارداد و ایشان این موضوع را در وصیت­نامه سیاسی، الهی خود آوردند. گزارشی که من به امام دادم، بر اساس شایعات و گفته­ها نبود؛ بلکه از روی اطلاع و بر اساس واقعیات ارتش بود که در جریان عمل، به آن رسیده بودم.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده