ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-287 بخش یکم: بکارگیری استعداد جوشنده و با ایمان
  1. – توانایی­های علمی و فنی:

من به­عنوان کسی که با زیبایی­های ارتش آشنا است و از نقاط ضعف هم غافل نیست، باید بگوییم ارتش جمهوری اسلامی ایران موقعیت برجسته­ای را احراز کرده و این نظر منصفانه است که ارتش تلاش بسیار دارد و وظیفه بزرگی را بر دوش گرفته است و آن وظیفه علاوه بر توانایی­های علمی و فنی توأم با شوق و عشق و ایمان به کشور است. همان‌گونه که در سال­های گذشته ارتش توانست حیات، توانایی و ایمان راسخ خود را در جبهه­های نبرد نشان دهد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده