ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-286 بخش یکم: بکارگیری استعداد جوشنده و با ایمان
  1. – به کارآمدن همه آن اندوخته‌های ذهنی در عمل:

باید همه نیروها را درراه انقلاب بسیج کرد. ارتش بزرگ ایران، قبل انقلاب کارایی نداشت، زیرا در دانشکده و کتاب­ها مسائل را آموخته بودند ولی در عمل هرگز کاری نکرده بودند. بعد از انقلاب دریای عظیم و متلاطم جنگ پیش آمد و همه آن اندوخته‌های ذهنی در عمل هم به کارآمد و هم تصحیح شد و هم به چند برابر خود رسید و تکمیل شد و افراد را از بهترین­ها در این نیرو قرارداد و مطئنا در آینده نظامیان دانا و دانش­طلب دنیا به این عملیاتی که شما در طول جنگ انجام داده­اید استناد خواهد کرد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده