عملیات آفندی پای پل کرخه، آغازی بر عملیاتهای آفندی نیروهای ایرانی(انتشار مجدد)
مروری اجمالی بر تک روز 23 مهر لشکر21 پیاده حمزه سید الشهدا(ع) پیشروی سریع نیروهای متجاوز در ابتدای جنگ تحمیلی به خاک جمهوری اسلامی ایران و عبور نیروهای دشمن در نوزدهم مهر 1359 از کارون (در منطقۀ سلمانیه) و به محاصره درآوردن جادۀ شادگان و به اسارت گرفتن افراد محلی و غیرنظامی و پیشروی به سمت آبادان با هدف محاصرۀ این شهر بندری و اشغال بستان در بیست و یکم مهر همان سال و اجرای تک به منطقۀ سر پل نادری در منطقۀ غرب دزفول16،19و22 مهر و شناسائی دشمن به منظور روانه کردن پل در 30 کیلومتری جنوب شوش و اجرای آتش سنگین در منطقۀ پل نادری59 در تاریخ های 17و 18و 19 مهر و تظاهر به عبور از کرخه، مؤید آن است که ...

ارتش عراق هیچگاه تصرف شهرهای دزفول و شوش و اندیمشک را از نظر دور نداشته و می بایستی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و جداکردن استان خوزستان، به گلوگاه این منطقه در دوکوهه و تنگ فنی دست یابد. کما اینکه در شروع تجاوز پس ازشش روز مقاومت دلیرانه یگانهای نظامی مستقر در این منطقه، دشمن زمین گیر ولی مجدداً روز نهم آبان 1359 تک گسترده و سنگینی را به منطقۀ سر پل با هدف عبور از کرخه به مرحلۀ اجرا درآورد و شانس خود را برای دستیابی به شهرهای فوق به بوتۀ آزمایش گذاشت. این حمله نیز تأییدی است بر طرحهای از پیش تعیین شدۀ ارتش عراق.

به منظور روشن شدن علت اجرای عملیات 23 مهر 1359 لازم است که پیامهای واصله توسط یگانهای قرارگاه هدایت کننده عملیات و همچنین حوادث تلخ روزهای پر التهاب شهرهای خرمشهر ، بستان و دزفول را که در بایگانی هیئت معارف جنگ موجود است، مورد توجه قرار دهیم تا انگیزۀ فرماندهان برای اجرای عملیات 23 مهر مشخص شود.

پیام های مبادله شده توسط یگان های مستقر در خرمشهر و آبادان بویژه ستاد اروند، بیانگر آن است که دشمن تلاش های گسترده ای را برای عبور از رودخانه کارون و قطع جادۀ اهواز به آبادان به عمل می آورد و نیروی مستقر در این مناطق را تحت فشار شدید قرار داده بود. از سوی دیگر در محور میانی جبهۀ جنوب که به شهر اهواز ختم می گردید، وضعیت به مانند محور جنوب، یعنی خرمشهر و آبادان بسیار نامناسب بود. تیپ 3 لشکر92 که قبل از شروع جنگ عملاً مسئولیت بستان را برعهده داشت در روز 7 مهر 1359 اعلام می کند که دشمن در ساعت 16:30 روز جاری وارد سوسنگرد گردیده و افراد سپاه پاسداران با آنها رو به رو هستند و     واحد های زرهی دشمن از پل سوسنگرد عبور کرده اند.

در تاریخ 18 مهر1359 گروه ضربت تیپ 3 ل 92 اعلام کرد که دشمن در محور بستان، سوسنگرد، الله اکبر در حال پیشروی است و سر انجام گزارش ها حاکی از آن است که در روز 21 مهر دشمن موفق گردیده که بستان را به محاصره کامل درآورد و از ساعت 7:00 روز 21 مهر ، نیروهای ژاندارمری و سپاه پاسداران مستقر در منطفه با سلاح سبک با دشمن درگیر شده اند.

اخبار فوق فقط بخشی کوتاه از اطلاعات واصله توسط یگان های درگیر هستند که نشان دهندۀ وخامت اوضاع در محورهای جنوبی و میانی جبهۀ خوزستان     می باشند.

به علاوه جبهۀ شمالی خوزستان نیز در وضعیتی مشابه قرار دارد. در روز 16مهر 1359، ستاد عملیات دزفول به لشکر 92 اعلام  می نماید، یگان مستقر در چیلات و بیات تقریباً در محاصره دشمن قرار دارد و هنوز به مأموریت خود ادامه می دهد.

 با توجه به وضعیت بحرانی در این منطقه و احتمال تک قریب الوقوع دشمن  به پل کرخه، نزاجا به لشکر 21 پیاده  ماموریت می دهد طرح پاتک به منطقۀ سر پل را تهیه و در صورت تک دشمن، بدون فوت وقت اجرا نماید و یگان های مستقر در منطقه شوش نیز آمادگی مقابله با هر نوع حرکت دشمن را داشته باشند.

به این ترتیب با توجه به شرایط فوق الذکر، تک 23مهر ، به دلایل زیر طرح ریزی و به اجرا درآمد:

1.         سلب ابتکار عمل از فرماندۀ سپاه 3 و فرماندهان لشکرهای 1 مکانیزه و 10 زرهی ارتش عراق از ادامۀ تک در حساسترین جبهۀ نبرد.

2.         جلوگیری از سقوط شهر دزفول، اندیمشک، شوش و نهایتاً جلوگیری از پیشروی ارتش عراق و بستن گلوگاه خوزستان در منطقۀ دوکوهه و تجزیۀ خوزستان.

3.         منحرف کردن توجه مسئولین ارتش عراق، به ویژه منحرف کردن فرماندۀ سپاه 3 دشمن از سایر جبهه های خوزستان.

4.         اغتنام فرصت برای به دست آوردن یک زمان کافی برای تمرکز نیروهای ارتش ایران که به منطقه فراخوانده شده بودند.

5.         تجدید سازمان برای یگان هایی که از ابتدای جنگ با درگیری و مقاومت دلیرانه توانستند به مدت شش روز نیروهای عراق را تا رسیدن به غرب کرخه درگیر و مانع پیشروی سریع آنها شوند.

6.         تثبیت ارتش عراق و سازماندهی مناسب برای پدافند در مقابل پیشروی دشمن تا آماده شدن برای بیرون راندن متجاوز.

7.         ایجاد روحیه و انگیزه در نیروهای یگانهای درگیر ارتش برای ادامۀ مقاومت تا ایجاد آمادگی برای یک حملۀ سراسری.

مأموریت واگذاری به لشکر 21 حمزه

در مأموریت واگذاری به لشکر قید گردید که از خط سر پل تیپ 2 لشکر 92 زرهی در غرب رودخانۀ کرخه عبور از خط نموده و تپه های علی گره زد و ابوصلیبی خات را تصرف و چنانچه مقاومت دشمن تا وصول به هدف های مرحلۀ یکم چندان مهم و شدید نباشد، تک را به سمت عین خوش و دوسلک ادامه داده و معابر عین خوش و دوسلک را تصرف و تأمین نماید. همچنین به لشکر 16 زرهی مأموریت داده شده بود با عناصر موجود که به منطقه وارد شده اند، لشکر 21 را دنبال نماید و یک گروه رزمی برای اشغال مواضع پدافندی در شرق رودخانه به پای پل اعزام دارد.

مراحل عملیات

عملیات 23 مهر 1359 در سه مرحله طرح ریزی و اجرا شد:

الف) مرحلۀ یکم، عبور از رودخانۀ کرخه. کلیۀ خودروهای چرخدار و شنی دار و تانک می بایست از دو پل موجود، خود را به غرب کرخه رسانیده و آمادۀ اجرای مأموریت باشند.

ب) مرحلۀ دوم شامل عبور یگانها از خط تیپ 2 دزفول و گروه رزمی 37 بود. با توجه به اینکه جمع استعداد رزمی عناصر مستقر در سرپل، از دو گردان تجاوز     نمی کرد، در منطقۀ سرپل تراکمی به وجود نیامد و مانعی برای حرکت عناصر لشکر 21 پیاده وجود نداشت،  فرماندهان نیز قبلاً با تیپ 2 دزفول مستقر در خط، هماهنگی لازم را به عمل آوردند.

پ) مرحلۀ سوم، پیشروی به سوی هدفها.

هر چند در آغاز حمله پیشروی به سمت اهداف تعیین شده انجام گرفت اما به دلیل اینکه عناصر ضد تانک دشمن که در کانال های جنوبی سر پل مستقر بودند به وسیلۀ عناصر پیاده منهدم نشده بودند ، لذا در همان مراحل اولیه پیشروی، تعدادی از تانک ها مورد اصابت  موشک های ضد تانک دشمن قرار گرفته و منهدم شدند و پیشروی در ساعت 7:50 کند شد. لازم به ذکر است در مدت زمان حمله لشکر در روز 23 مهر تقریباً همۀ فرماندهان رده بالاتر یعنی رئیس جمهور وقت، نخست وزیر وقت (شهید رجایی)، جانشین رئیس ستاد مشترک (شهید فلاحی)، وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی (شهید فکوری) و تعدادی از مقامات سیاسی و روحانی و فرمانده نیروی زمینی ( سرتیپ ظهیرنژاد) شخصآ در منطقه حضور داشتند.

نتیجه:

در خاتمه می توان چنین نتیجه گیری کرد که به رغم عدم موفقیت کامل عملیات 23 مهر، ضمن کسب اطلاعات لازم از دشمن، توجه مسئولین بالای جنگ هر چه بیشتر به محور شمالی جبهۀ خوزستان جلب شد و با تقویت یگان های مستقر در این منطقه، عبور نیروهای عراقی از کرخه و دستیابی به شهر های دزفول و اندیمشک برای همیشه با شکست مواجه و عراق در دستیابی به اهداف خود در این محور نیز مانند دو محور جنوبی و میانی خوزستان ناکام ماند.

تلخیص و تنظیم: سرهنگ علی سجادی

منبع: پیشتازان غرب کرخه/ سرتیپ2 ستاد علی محمد سالار کیا/ هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی/ انتشارات ایران سبز/ 1380

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده