ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-284 بخش سوم: وحدت، همکاری و انسجام
  1. – تشریک‌مساعی ارتش با سایرین:

همه نیروهای مسلح در همه جای کشور، باید بازسازی ابزار و تجهیزات و نیز تعمیر و نگهداری را درس فراموش‌نشدنی و بسیار لازم خود تلقی کنند. شما استعداد دارید؛ این استعدادها باید در باب نیروهای مسلح، ازجمله در این بخش که نقطه مهم شما نیروهای مسلح و همه ملت ایران، در یک مرحله امتحان خوبی دادید؛ در مرحله دوم هم یعنی مرحله بازسازی، هم باید همان نمایش قدرت در همه سطوح کشور و در هرجایی که انسان سربلند و شایسته­ای از مردم ایران در آن حضور دارد، حضورداشته باشد. در دوران دفاع مقدس، همه ملت با یکدیگر تشریک‌مساعی کردند و پیشاپیش، نیروهای مسلح، ارتش و سپاه و اقیانوس پهناور بسیج مردمی در میدان­های گوناگون آن­چنان عظمتی آفریدند که چشم دنیا را به خود متوجه کردند. امروز مانند سال­های گذشته و بیشتر از آن، ما نشانه این التفات و اعجاب جهانی را مشاهده می­کنیم.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده