ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-283 بخش سوم: وحدت، همکاری و انسجام
  1. – سازمان‌دهی، جهت­گیری و تعامل ارتش با درون و بیرون خود بر اساس دین و اخلاق:

باید بنای این مجموعه انسانی و نیز سازمان‌دهی و جهت­گیری و تعامل درونش با بیرونش، بر اساس دین و اخلاق باشد. در مجموعه نظام جمهوری اسلامی، از دین و اخلاق تهی ماندن، یک علامت صد درصد منفی است. هرکس که دین و اخلاق را بیشتر دارد، به لب و حقیقت جمهوری اسلامی نزدیک­تر است. ما امروز که به ارتش نگاه می­کنیم، می­بینیم که سهم وافری از دین و اخلاق، روابط و عملکرد و ایمان دینی و احترام به مبانی اخلاقی را برده و یا در خود به وجود آورده و بر اساس آن، کار و تلاش کرده است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده