ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-277 بخش سوم: وحدت، همکاری و انسجام
  1. – در خدمت آموزش و سازمان‌دهی نیروهای عظیم مردمی:

در جنگ تحمیلی طولانی کشورمان که به‌وسیله ایادی ابرقدرت­ها بر ما تحمیل شد، ارتش امتحان بزرگ خود را داد. ارتش ثابت کرد که می­تواند ارتشی باشد برای جامعه­ای که همه مردم آن، اجزای یک پیکر رزمنده درراه خدا هستند. ارتش در میدان رزم، فداکاری کرد و امکانات خود را که البته مانند خود او متعلق به ملت بود، در اختیار آرمان­های ملت گذاشت.

ارتش امروز ما یک ارتش نمونه است و با ارتش دوران اختناق از زمین تا آسمان فرق کرده و متعلق به مردم، محبوب مردم و در خدمت هدف­های مردم است و با چنین وضعی، امید پیشرفت هرچه بیشتر ارتش، زیاد است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده