ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-276 بخش سوم: وحدت، همکاری و انسجام
  1. – شرکت بازوبه‌بازو در میدان­های جهاد علیه باطل:

یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که ارتشش با مردمش آمیخته است و این از هدف الهی آنها نشاط می­گیرد. ارتش، بسیج، سپاه ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همه صد درصد بازوبه‌بازو در میدان­های جهاد علیه باطل شرکت دارند و این جهاد تا احقاق حقوق حق ما ادامه پیدا خواهد کرد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده