عملیات آفندی مسلم بن عقیل (انتشار مجدد)
به دنبال اجرای عملیات بیت المقدس در اردیبهشت ماه 1361 توسط نیروهای ایرانی در مطنقه عملیاتی جنوب و آزادسازی خرمشهر نیروهای عراقی در 61/4/31 بخش های وسیعی از مناطق اشغالی در غرب کشور و مواضع نامناسب خود را که در ابتدای جنگ بدلیل مقاومت یگانهای حاضر در منطقه، اشغال کرده بودند، تخلیه نموده و در حاشیه داخلی نوار مرزی دو کشور در ارتفاعات مرزی نسبت به اتخاذ مواضع دفاعی مناسب و احداث استحکامات ترکیبی و متراکم شامل سیستم های پیچیده از کانال، خندق ضد تانک، خاکریز، شبکه سیم خاردار متصل به برق و انواع میادین مین اقدام نمودند.

در نتیجه تعداد قابل توجهی از یگانهای دشمن رها شده و نیروهای مستقر در منطقه جنوب به شدت تقویت گردیدند و همین تقویت باعث شد تا عملیات رمضان در شرق بصره به موفقیت کامل منجر نگردد. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت منطقه عملیاتی غرب را با قرارگاه مقدم خود بعهده داشت بعد از عدم موفقیت عملیات رمضان در جنوب، جهت جلب توجه دشمن به غرب و کاهش مقاومت عراق در جنوب، تیپ 55 هوابرد را به غرب انتقال داده و سپاه پاسداران نیز لشگر نصر را جهت تقویت منطقه عملیاتی غرب به اطراف پادگان ابوذر در سر پل ذهاب اعزام نمود. برای طرح ریزی و هدایت عملیات، قرارگاه نجف بعنوان قرارگاه مشترک ارتش و سپاه در کنار پاسگاه اصلی لشگر 81 در قلاجه، قرارگاه ظفر را با ترکیب کارکنان لشگر 81 و لشگر نصر سپاه در سومار تشکیل داد. بدنبال طرح تهیه شده و هشیاری فرماندهان در استقرار پراکنده یگانهای خودی، دشمن فریب خورده و در حالیکه فعالیت های آشکار در منطقه قصر شیرین صورت می پذیرفت، اقدامات اساسی داخلی در منطقه سومار پایان یافته بود.

از جمله اهداف عملیات مسلم بن عقیل عقب راندن دشمن از غرب شهر سومار، آزادسازی ارتفاعات مرزی و در صورت امکان پیشروی به سوی شهر مندلی عراق بود که بطور مشترک توسط ارتش و سپاه طراحی و در تاریخ 1361/7/9 با رمز یا اباالفضل العباس (ع) اجرا گردید. به اذعان کارشناسان نظامی عملیات مسلم بن عقیل از جمله عملیاتهائی بود که اصول جنگ و قواعد رزم در آن، به خوبی رعایت شد. مقاومت طولانی رزمندگان اسلام در مقابل پاتک های عراق از زیباترین حماسه های خلق شده در این عملیات می باشد که به نتایج زیر منتهی گردید.

نتیجه:

  1. بیش از 4,000 نفر از نفرات عراقی کشته و زخمی گردیدند و 325 نفر به اسارت درآمدند.
  2.   تصرف ارتفاعات کهنه ریگ و گیسکه در منطقه سومار و آزادسازی 150 کیلومتر مربع از سرزمین میهن اسلامی یکی از نتایج عملیات بود.
  3. به تیپ های 421 پیاده، گارد مرزی و 46 مکانیزه خسارات کلی وارد شد و تیپهای 19 و 39 لشگر 7 تلفات و ضایعات شدیدی را متحمل شدند.
  4. 25 دستگاه تانک و نفربر و تعداد زیادی عراده توپ منهدم گردید.
  5. 12 دستگاه تانک و نفربر و بیش از 20 عراده توپ و 30 دستگاه خودرو به غنیمت گرفته شد.

منبع : کتاب اطلس نبردهای ماندگار/ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی/ سازمان ایثارگران ارتش

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده