ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-275 بخش سوم: وحدت، همکاری و انسجام
  1. – درهم آمیختن خون برادران پاسدار و ارتشی در جبهه­ها:

چقدر دشمن سعی می­کرد میان سپاه و برادران عزیز نظامی، چه در پشت جبهه و در میدان نبرد، اختلاف ایجاد کند. اما امام هوشیارانه در مقابل این توطئه ایستاد و آن را خنثی کرد.

همه ما می­دانیم که خون برادران پاسدار و ارتشی در جبهه­ها به هم‌آمیخته است و با یک عشق و یک ایمان، به‌پیش می­روند. برادران ارتشی و سپاهی باید هردو متوجه باشند و سعی کنند که دشمن در این مقصود خائنانه­اش موفق نشود. این برادران بدانند که امروز، هر دو به هم نیازمند هستند. هیچ‌کس حق ندارد به بهانه حمایت از ارتش، سپاه را تضعیف کند. و هیچ‌کس حق ندارد به بهانه حمایت از سپاه، ارتش را تضعیف یا تحقیر کند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده