بازدید تعدادی از مسئولان هیئت معارف جنگ از خبرگزاری دفاع مقدس
در دومین روز از هفته گرامی داشت دفاع مقدس، بنا به دعوت خبرگزاری دفاع مقدس(دفاع پرس) ، سرتیپ دوم ستاد ابوالقاسم کیا؛ معاونت پژوهش، سرتیپ دوم ستاد احمد آرام؛ مدیر آموزش های وظیفه با تحصیلات عالی، سرهنگ ستاد ایرج یزدی نژاد؛ معاون فرهنگی و سرهنگ ستاد علی سجادی؛ مدیر تولید محتوای سایت از هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی از این خبرگذاری بازدید و نسبت به بهبود هماهنگی ها و تبادل اطلاعات در حوزه دفاع مقدس، هماهنگی های لازم را به عمل آوردند.

در این جلسه ابتدا سردبیر خبرگزاری دفاع مقدس ضمن خوش آمد گویی به مهمانان گزارش مبسوطی در باره تاریخچه تشکیل، اهداف، ساختار و عملکرد این خبر گزاری ارائه نمود. سپس امیر کیاء نیز در باره تاریخچه تشکیل هیئت معارف جنگ، اهداف ، سازمان و گوشه ای از فعالیت های هیئت بویژه در بعد آموزشی مطالبی ارائه کرد.  همچنین امیر آرام، سرهنگ سجادی و نیز سرهنگ یزدی نژاد نیز در باره بخش مربوطه خود مطالبی را ارائه کردند.

پس از ارائه گزارش ها، لوح یادبودی به مناسبت این بازدید به خبر گزاری اهدا شد و در خاتمه اعضای اعزامی هیئت معارف با بازدید از گروههای مختلف این خبر گزاری با کارکنان آنها به گفت و گو پرداختند.

گزارش کامل این دیدار را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

لینک

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده