ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-269 بخش دوم: تلاش مخلصانه
  1. – کارهای بزرگ ارتش:

بهترین عیدها، آن عیدی است که مضمونی داشته باشد، پیامی به ما بدهد و راهی را جلو ما باز کند. به این معنا، روز ارتش حقیقتاً یک عید است و ما را یاد مسئولیت­های ارتش، آینده ارتش، کارهای بزرگ ارتش، شهدای عالی­قدر ارتش، خط حساس و مهم بازسازی ارتش که امروز همه ما و شما موظفیم آن را تعقیب کنیم می­اندازد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده