عملیات هوایی بزرگ کمان 99
این قهرمانان و مردان بیباک در سپیدهدم اول مهر1359(در زمانی کمتر از 24 ساعت از آغز تجاوز ناجوانمردانه دشمن بعثی) با بیش از از 140فروند جنگنده، غرشکنان بسان رعد خروشیدند و صاعقه وار خشم و نفرت مردم ایران را بهصورت بمب و موشک بر سر ارتش متجاوز بعث عراق فروریختند. برای کسب اطلاعات بیشتر به اینفو گرافی این عملیات بزرگ مراجعه نمایید.
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده