رتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-268 بخش دوم: تلاش مخلصانه
  1. – تلاش کردن:

بحمدالله در هر دو میدان، ایمان و عشق به هدف، و اخلاص برای خدای متعال، کار خودش را کرد. هم درصحنه نظامی، بحمدالله این نظامی­های ما، ارتش و سپاه و بسیج و فرماندهان ما و آحاد افراد ما با فداکاری جنگیدند و دشمن را مبهوت کردند، و هم متناسب با این وضع، جبهه دیپلماسی نیز فعال بود؛ ما واقعاً شاهد این قضیه بودیم. بنده می­دیدم که برادران چه زحمتی می­کشیدند چه تلاشی می­کنند و چه غصه­ها و رنج­هایی را بر خودشان تحمل می­کنند؛ این هم نتیجه آن است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده