ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-263 بخش دوم: تلاش مخلصانه
  1. – رزمنده و اهل کار و عمل:

امروز ارتش، ارتش میدان جنگ است، ارتش رزمنده و اهل کار و عمل است. دشمن دیده و با او روبرو شده است؛ به او ضربت زده و از او ضربت‌خورده است. ارتش دشمن­شناس و دوست شناس، ارتشی مبارز و آماده برای دفاع از مرزهای میهن و مرزهای استقلال ملت؛ یک تحول حقیقی در ارتش به وجود آمد. امروز تشکیلات ارتش با تشکیلات گذشته متفاوت است. هدف­ها متفاوت است. اخلاق و فرماندهی­ها متفاوت است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده