تقویم شهدای ارتش – 28

شهید روز، اکبر یوسفی احمدآباد امروز 22 شهریور ماه سالروز ولادت 61 نفر از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران می...

روزنمای شهدای ارتش -65

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

زیارت با دستان خالی-9

اردوگاه رمادیه اردوگاه رمادیه اولین اردوگاهی بود که رژیم عراق برای نگهداری اسرای ایرانی احداث کرده بود. این اردوگاه در...

روزگاری که بر ما گذشت – بخش پنجم

اشاره: در بخش چهارم این گفتوگو امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی در خصوص طرح اعزام دانشجویان دانشگاه افسری – دو...

جایگاه و نقش نیروهای آمادی در پیشبرد اهداف جنگ – بخش دوم

اشاره: یکی از واحدهای نیروی زمینی که در جریان جنگ هشتساله، نقشی محوری داشته، قطع بهیقین واحد لجستیک این نیرو...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-262 بخش یک: افتخارآفرینی...

نبردهای هوایی ایران (75)

1) شرح عملیات (2) در روز نهم اسفند، خلبانان پایگاه ششم شکاری با دو فروند «اف4ئی» مواضع دشمن را در...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (48)

یکی از شاگردانم، در آسایشگاه ۷ بود و بعدازظهر جمعه باهم عربی میخواندیم. این در حالی بود که تقریباهمه اسرا...