ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-259 بخش یک: افتخارآفرینی
  1. – افتخارات ارتش در غرب کشور:

افسران شجاع و لایقی در اینجا بودند؛ فرمانده هوانیروزی که شهید شیرودی و دیگران از امکانات و پشتیبانی او استفاده می­کردند و این پروازهای عجیب را انجام می­دادند؛ چه در لشکر81، و چه در بخش­های گوناگون؛ که بعضی از افسران شجاع و مؤمن را ما در همین پادگان ابوذر که ایشان ذکر کردند، از نزدیک دیدیم. آنها آنچنان با اخلاص و فداکاری کار می­کردند که فضای این منطقه را پرکرده بودند از همین نشانه­های اخلاص و فداکاری و پهلوانی و گذشت و ایثار؛ و این جزو افتخارات استان شماست، و این برای شما خواهد ماند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده