روزنمای شهدای ارتش -60

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرماندهی تکلیف مدار – بخش اول

علی انصاری| سخن گفتن از رهبری و فرماندهی کسی که تاریخ معاصر جهان را بهعنوان مؤثرترین فرد رقم زننده این...

فرزندان پیروز ثامنالائمه (ع) – بخش پنجم

اشاره: در بخش چهارم این گفتوگو جناب سرهنگ محمدمهدی فرمنش، از شکست ارتش بعثی عراق در تصرف آبادان سخن گفت...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-257 بخش یک: افتخارآفرینی...

نبردهای هوایی ایران (70)

1) انهدام نخستین هواپیمای شناسایی «میگ25» موسوم به «فاکس‏بد» در آسمان جنوب درپی عملیات آزادسازی خرمشهر و «رمضان»، هواپیماهای «میگ25»...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (43)

بعد از جمعآوری تابلوها، با خواهش و درخواست از اسرا به جمعآوری صد پلاستیک، از پلاستیکهای بستهبندی لباس کردم. پوششی...

اسطوره های صبر و مقاومت

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.