ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-256 بخش یک: افتخارآفرینی - - بهترین، اولین، درخشانترین، آبروبخشترین حرکات ارتش جمهوری اسلامی در آغاز جنگ تحمیلی:

این حادثه یک حادثه دفعی نبود. نیروی هوایی با این کار یک جوهره‌ای را از خودش نشان داد؛ این جوهره در جنگ هم آشکار شد؛ هم بخش آفندی، هم بخش پدافندی. در دفاع هشت‌ساله، در آن‌وقتی که ملت ایران احساس می‌کرد کأنه حصارهای امنیت پیرامون او وجود ندارد و دشمنان بدون هیچ بیم و واهمه‌ای می‌آمدند و بمباران می‌کردند؛ تهاجم می‌کردند، نیروی هوایی آن جوهره را نشان داد. بهترین، اولین، درخشان‌ترین، آبروبخش‌ترین حرکات ارتش جمهوری اسلامی در آغاز جنگ تحمیلی، کارهای نیروی هوایی بود؛ این ادامه همان جوهره بود و الان هم همین‌جور است.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده