ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-255 بخش یک: افتخارآفرینی
  1. – کارهای درخشان نیروی هوایی در بخش آفند و پدافند:

نیروی هوایی در طول این سال­ها در صفوف مقدم همه کارهای افتخارآمیزی که از نیروهای مسلح انتظار می­رفت، قرار گرفت. در دوران دفاع مقدس، نیروی هوایی در بخش آفند و پدافند کارهای درخشانی کرد. من نمی­دانم آیا شما جوانان عزیز از تاریخچه فعالیت­های نیرو در این دوران پرماجرا مطلع هستید یا نه، اما همین­قدر بدانید که برترین مجاهدت­هایی که در یک دفاع مقدس ممکن است برای یک نظامی پیش بیاید، در نیروی هوایی پیش آمد و دلاوران نیروی هوایی از عهده آن برآمدند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده