روزنمای شهدای ارتش -57

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرزندان پیروز ثامنالائمه(ع) – بخش دوم

اشاره: در بخش اول این گفتوگو جناب سرهنگ محمدمهدی فرمنش، از آغاز فعالیت خود در سمت فرماندهی تیپ3 لشکر77 گفت...

زیارت با دستان خالی-2

مقدمه( بخش دوم) در اسارت، زمان شکنجه معلوم نبود. به همین خاطر، انتظار کشیدن برای شکنجه شدن و نظاره بر...

انگشت طلایی ها – بخش پنجم

اشاره: در بخش چهارم این مقاله امیر سرتیپ دوم بازنشسته دکتر سید مجتبی تهامی از اقدامات صورت گرفته در شب...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-254 بخش یک: افتخارآفرینی...

نبردهای هوایی ایران (76)

ب­ـ گشایش دانشکده خلبانی و فارغ‏التحصیلی نخستین دوره توسط رئیس جمهور پس از نخستین مرحله از دفاع مقدس و شهادت،...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (40)

مدتها بود که نامی از ایران نشنیده بودیم و این مسئله کمکم برایمان عادی شده بود. چهرهها در کنار ریزش...