ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-252 بخش یک: افتخارآفرینی
  1. – شهید «اقارب پرست»؛ افسر ارتشی بسیار متعهد:

من مایلم اینجا یادی از «محمد جهان­آرا» شهید عزیز خرمشهر و شهدایی که در خرمشهر مظلوم آن­طور مقاومت کردند، بکنم. آن روزها بنده در اهواز از نزدیک شاهد قضایا بودم. خرمشهر درواقع هیچ نیروی مسلحی نداشت؛ نه که صدوبیست هزار نداشت بلکه ده هزار، پنج هزار هم نداشت. چند تانک تعمیری ازکارافتاده را مرحوم شهید «اقارب پرست» که افسر ارتشی بسیار متعهدی بود از خسروآباد به خرمشهر آورده بود، تعمیر کرد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده