ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-251 بخش یک: افتخارآفرینی
  1. – گذراندن لحظات دشوار و پرزحمت شهیدان سرافراز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

شهیدان سرافراز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جانبازان این نیرو و عناصر دلسوز و مؤمنی که ر طول این سال­ها لحظات دشوار و پرزحمتی را گذراندند، شاهدان صادقی بر تلاش همه­جانبه و صادقانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول این سالیان بوده­اند. من خودم هم در مواردی، شاهد این تلاش صادقانه و مؤمنانه بوده­ام.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده