ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-250 بخش یک: افتخارآفرینی
  1. – با سرافرازی کامل در مقابل دشمن ایستادن:

در دو قرن اخیر این اولین بار بود که نیروهای مسلح ما در یک آزمایش نظامی توانسته بودند با سرافرازی کامل در مقابل دشمن بایستند و دشمن را ناکام کنند؛ آن‌هم در یک جنگ طولانی و با مهاجمی که از سوی همه دنیا تقریباً حمایت می­شد. نیروهای مسلح کشور ما، ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، مجموعه توانا و مؤمنی را تشکیل داده­اند که هرکدام در جایگاه ویژه خود و با مسئولیت مخصوص به خود توانسته­اند و خواهند توانست در آینده، به فضل الهی تهدیدها را از این کشور دور کنند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده