ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-249 بخش یک: افتخارآفرینی
  1. – تشکیل مجموعه توانا در ارتش توسط شهید صیاد شیرازی:

خوب است در اینجا یاد شهید عزیزمان «شهید صیاد شیرازی» را گرامی بداریم. خیلی از فرماندهانآن روز بحمدالله امروز زنده و سرحال و مشغول انجام وظیفه­­اندو بعضی هم به شهادت رسیدند. این شهید و همکارانش در سپاه و ارتش مجموعه توانایی را تشکیل دادند و عملیات امام رضا، فتح المبین و سپس بیت­المقدس را طراحی و اجرا کرد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده