ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-248 بخش یک: افتخارآفرینی
  1. – بهترین امتحان­ها در طول جنگ:

چون نیروی هوایی در طول این دوران دشوار و پر حماسه و درعین‌حال خون‌بار، در جلوترین میدان­ها حاضر بود. در طول جنگ، نیروی هوایی یکی از بهترین امتحان­ها را داد. این پدیده بزرگ، نمی­تواند از آن اقدام روز نوزدهم بهمن جدا باشد. این همان روحیه است؛ یکجا آن­طور خودش را نشان می­دهد؛ یکجا در طول جنگ این­طور ظهور و بروز می­کند؛ یک‌بار و یکجا هم در دوران سازندگی پس از جنگ و خودسازی و بازگشت به خود، باید طور دیگری خود را نشان دهد، که می­دهد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده