ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-246 بخش یک: افتخارآفرینی
  1. – سهیم بودن نیروی هوایی در همه افتخارات جنگ، از اول تا به آخر:

ما همان شجاعت را، بعد از میدان جنگ هم دیدیم. در میدان جنگ هم شجاعت، ایمان، ابتکار عمل و تصمیم بر مبارزه بود. اگر نبود، جنگ با عراق و دفاع مقدس این­گونه پیش نمی‌رفت. شما ملاحظه می­کنید که نیروی هوایی در همه افتخارات جنگ، از اول تا به آخر سهیم است. کدام عملیات است که در آن نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نقشی فعال و مؤثر ایفا نکرده باشد؟ در سخت­ترین جاها، بی­دفاع­ترین مناطق و بن­بست­ترین گذرگاه­ها و عناصر شجاع، خلبان­های شجاع و پشتیبانی­های فنی و همه دستگاه عظیم نیروی هوایی که پشت سر آن نوک حمله قرار داشتند به کار می­افتادند و مؤثر و سهیم و دخیل بودند. چنانچه هریک از این عوامل ایمان، امید به آینده، شجاعت و تصمیم بر مبارزه نبود، نمی­شد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده