انالله و انا اليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم واذا اصابتهم مصيبه قالوا انالله و انا اليه راجعون عقاب تيز پرواز، ركورد دار دوم پروازى...

روزنمای شهدای ارتش -49

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

هوانیروز در اولین روزهای جنگ تحمیلی – بخش دوم

اشاره: در بخش اول این گفتوگو اشاره کوتاهی به نقش مؤثر و کارآمد هوانیروز در طول جنگ تحمیلی شد؛ و...

خدا می داند با چه حالی برگشتیم – بخش دوم

اشاره: در بخش اول این مقاله دکتر امیردریادار حبیب الله سیاری در خصوص علل جنگ و دیگری نقش ارتش و...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-246 بخش یک: افتخارآفرینی...

نبردهای هوایی ایران (59)

در ساعات 06:15، 07:00، و 07:25 روز 12/2/61 به ترتیب هشت فروند هواپیمای «اف4ئی» از پایگاه ششم شکاری از ارتفاع...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (32)

دکتر با لحنی آرام و مطمئن مشغول تعریف داستان فیلم «آخرین قطار دانهیل» شد و البته قبل از آن، مانند...