ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-245 بخش یک: افتخارآفرینی

– نهاجا، نیروی آزمایش‌شده و امتحان پس داده:

نیروی هوایی، بحمدالله نیروی آزمایش‌شده و امتحان پس داده است که در دوران جنگ تحمیلی و پیش از آن و پس‌ازآن، تا امروز، در میدان­های گوناگون حضور بسیار برجسته­ای را از خود نشان داده است و این باید روزبه‌روز بهتر و کامل‌تر و درخشان‌تر و برجسته­تر شود.

57- ارتش سربلند و باافتخار:

ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و باافتخار و باایمان است. امروز بحمدالله هم ظواهری که در ارتش­های دنیا مورد اهتمام و توجه است در ارتش ما وجود دارد و هم ایمان، مجاهدت، تقوا و فداکاری. بالاتر از همه این­ها، ارتش ما یک ارتش مردمی است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده