**یاد ایام
​۲۶ مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان به میهن گرامی باد جنگ زشت ترین و بدترین پدیده اجتماعی است که مترتب به زندگی انسانها بوده ، هست وخواهد بود قرون واعصار گذشته مبین این واقعیت می باشد که جنگ ، تعدی و تجاوز به قلمرو وحقوق دیگران حتی با پیشرفتهای شگرف و برق آسا در تمامی زمینه ها ، سطوح و حوزه های مختلف زندگی بشریت کماکان پیوست زندگی انسانهاست ، شاید در مقاطعی از زمان شدت و قلمرو جنگها کاهش یافته ولی هیچ گاه از صحنه زندگی و مراودات بشریت رخت بر نبسته است

  هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که  طولانی ترین جنگ قرن بیستم از دیدگاه مورخان می باشد شامل فراز و فرودهای فراوانی از تقابل میدانی و حضور سنگری و ایستایی جنگ می باشد که برگ برگ صفحات این مقطع تاریخی مملو از خطرات میدانی و خاطرات رزم آورانی راستین از جنس ایمان ، شجاعت ، ایثار و دلدادگی در راه مبارزه ومقابله با متجاوز  است، واما بر اثر پیچیدگی های میادین نبرد و الزامات تاکتیکی بخشی از نیروی انسانی دو طرف نبرد در کمند یکدیگرقرار گرفته که بایستی تا پایان نبرد تحت عنوان اسیر در اردوگاه ها نگهداری شوند. حضور اسرای ایرانی ، دورانی سخت ، طاقت فرسا و فرسایشی  ولی ثمره شیرین آن اقتدار و محبوبیت در پیشگاه مردم ایران برای  تمامی دورانها است که آزادگان با صبر و شکیبایی تمامی ناملایمات در غربت اسارت تحمل کردند ، بدون درگیر شدن در موج احساسات و دور شدن از قضاوت منصفانه  در دو اردوگاه  ایرانی و عراقی دو فرهنگ و مروت بر گرفته از اموزه های شایسته  انسانی در برخورد با اسرا در تاریخ ثبت است   : حافظ چه زیبا گفته اند ؛

* تیمارِ غریبان اثرِ ذکرِ جمیل است /* جانا مگر این قاعده در شهرِ شما نیست

به استناد آمار،  در جنگ ۸ ساله ۱۱۴/۷۳۱ از دو کشور به اسارت یکدیگر درامدند ( ۷۲۱۱۳ نفر از ارتش عراق و ۴۲/۶۱۸ نفر از نیروهای مسلح ایران ) انبوهی از خاطرات و نوشتارهای آزادگان در  دوران سخت  در اردوگاهها نشان از صبر واستقامت آن سترگ مردان در برابر قهقرای شقاوت وبی رحمی بوده که بر انها سپری گردیده است ، گرامی باد یاد ونام همه آزادگانی که در راه اعتلا وصیانت از تمامیت ارضی  کشور  عاشقانه و عارفانه مرارت ودشواری های دوران اسارت را تحمل کردند .

اکبرابادی ، ۲۵ مرداد ۹۹

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده