ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-244 بخش یک: افتخارآفرینی
  1. – افتخار مجاهدت فی سبیل الله:

افتخار مجاهدت فی سبیل الله را، هرکس خودش به دست آورده است و ارتش، که به­طور مجموع در به دست آوردن این افتخار کوشیده است، آن را چون مدالی درخشان بر سینه خود نگه دارد. حفظ این افتخار، هم برای ارتش، هم برای ملت ایران و هم برای سرنوشت انسانی هر انسانی که با دیدگاه اسلامی معتقد است آینده­ای وجود دارد؛ زندگی پس از مرگی هست و قیامت و حساب‌وکتابی خواهد بود، بسیار مهم است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده