ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-242 بخش یک: افتخارآفرینی
  1. – سوابق باارزش پایگاه اصفهان:

این پایگاه، سوابق باارزشی دارد و در طول جنگ خدمات بزرگی انجام داده است. من فراموش نمی­کنم آن زمانی را که شهید عزیزمان، سرلشکر بابایی، با خوی اسلامی و خود منش نظامی متناسب با دین، در این پایگاه فرماندهی می­کرد. من یک‌بار دیگر این پایگاه را از نزدیک دیده­ام.

البته در طول 14 سال گذشته بگوییم دوازده، سیزده سال گذشته ارتش به­طور مرتب ازلحاظ آمادگی روحی و سازماندهی و تجهیزاتی که برای ارتش لازم است خودش را به آن­ها مجهز کند، پیشرفت داشته است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده