ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-۲40 بخش یک: افتخارآفرینی
  1. – ارتشی آبرومند، پاک و مردمی:

هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند و به فکر دفاع از خود نباشد زنده نیست. ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز یک ارتش آبرومند، پاک و مردمی است و نیروهای نظامی و انتظامی هرکدام به‌نوبه خود ارزشمند بوده و در یک وضعیت استثنائی قرار دارند.

51- شایسته­ترین افراد این ملت برای برخورداری از شادمانی مردم:

نیروهای مسلح شایسته­ترین افراد این ملت برای برخورداری از این شادمانی عمومی هستند و دفاع مردانه شما در طول ده‌ساله پس از پیروزی انقلاب درخور تحسین است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده