ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-۲۳۹ بخش یک: افتخارآفرینی
  1. – دفاع افتخارآمیز:

خدا را شکرگزاریم که این توفیق را به نیروهای جمهوری اسلامی داد که بتوانند یک دوره تلاش و دفاع افتخارآمیز را پشت سر بگذارند.

آتشی برافروخته شد. دشمنی به خانه حمله کرد. نیروی مسلح ما مثل جوان دلاور این خانه به استقبال دشمن شتافت، دشمن را از رسیدن به اهداف شومش مانع شد. البته زخم دید. جراحت دید. سختی دید. خستگی و کوفتگی تحمل کرد. اما حالا که برگشته، کار خودش را انجام داده و رو به خانواده کرده، می­تواند سرافراز و مفتخر بگوید که من کارم را انجام دادم و دشمن را از نقشه شومش بازداشتم. این آن ترسیم درست نیروهای مسلح ماست و سازمان ارتش و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از اساسی‌ترین و محوری­ترین عناصر این مجموعه است. از اول جنگ تا به آخر آن.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده