ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهارم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-236 بخش اول: افتخارآفرینی

            45-ارتش امروز ما، یک ارتش نمونه است:

ارتش امروز ما یک ارتش نمونه است و با ارتش دوران اختناق از زمین تا آسمان فرق کرده و متعلق به مردم، محبوب مردم و در خدمت هدف­های مردم است و با چنین وضعی، امید پیشرفت هرچه بیشتر ارتش، زیاد است.

46- کسب قهرمانی­های بزرگ:

امروز جوان­های ما، سپاه، ارتش و نیروهای مردمی و حتی نیروهای انتظامی سال­هاست که در جبهه هستند و بعضی از یگان­های ما مدت­هاست که در جبهه هستند و در عملیات متعددی شرکت داشته­اند و قهرمانی­های بزرگی کرده­اند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده