روزنمای شهدای ارتش -39

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

حمایت قدرت های جهانی از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران – بخش دوم

اشاره: در بخش نخست مقاله عنوان شد که پس از آزاد سازی خرمشهر، دولت های غربی و منطقه خلیج فارس...

بال در بال تیزپروازان – بخش سوم

اشاره: در بخش دوم این مطلب امیر سرتیپ دوم افغان طلوعی از اوضاع پایگاه هشتم شکاری گفت و اینکه چرا...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل چهارم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-236 بخش اول: افتخارآفرینی...

نبردهای هوایی ایران (49)

5 ـ نخستین عملیات پیروزمند ثامنالائمه «شبح1» در پی ناکامی‏ها در عملیات‏های نصر و توکل، سرهنگ سیدشهابالدین جوادی فرمانده لشکر77...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (22)

هرچند میدانستم این جلسات بار کیفی کمی دارد، ولی جهت جلوگیری از شیوع کارهایی که در آسایشگاههای دیگر انجام میشد...