ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهارم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-233 بخش اول: افتخارآفرینی

      42-افتخارآفرینی نهاجا:

من از اوایل انقلاب، نیروی هوایی را می­شناختم و در جریان فعالیت­ها و افتخارآفرینی‌های این نیرو تا به امروز بوده­ام. من جریان مبارزه با شیوه­های استعماری را که توسط فرماندهی نیرو عنوان شد تأیید می­کنم. شما برادران نیروی هوایی به ابتکار و تکیه بر نفس زیاد اهمیت دهید. بر همه کارهایی را که به رشد این نیرو کمک می­کند، تأکید کنید. شما امروز زیر بار هیچ­کس نیستید و از تشکیلاتی که زیر نظر خود شما و ملت است استفاده می­کنید. فقط باید ببینید مصلحت در چیست و کدام روش غلط و کدام صحیح است. در این زمینه می­توانید از تجربیات دیگران هم استفاده کنید اما خودتان سازنده و تولیدکننده باشید.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده