ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهارم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-231 بخش اول: افتخارآفرینی

           39-توانایی نهاجا در زنده کردن حس افتخار ملت ایران:

پرسنل نیروی هوایی ما توانستند حس افتخار ملت ایران را زنده کنند. شما امتحان خوبی در جبهه و در پشت جبهه داده­اید. نیروی هوایی توانست علیرغم خواست قدرت­هایی که همه‌چیز را از آن خود می­دانستند، از تجهیزات استفاده و محبت مردم را به خود جلب کنند.

40- ارتش امروز ما، یک ارتش نمونه:

ارتش امروز ما یک ارتش نمونه است و با ارتش دوران اختناق از زمین تا آسمان فرق کرده و متعلق به مردم، محبوب مردم و در خدمت هدف­های مردم است و با چنین وضعی، امید پیشرفت هر چه بیشتر ارتش، زیاد است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده