ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-224 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

      32-به قابلیت و کارایی رساندن:

من فراموش نمی­کنم آن چهره پرامید و دل‌های شجاع و آن مجموعه جوانان نیروی هوایی را که در تهران و سایر مراکز پایگاه­های نیروی هوایی در آن مستقر بودند، با تلاشی مؤمنانه و مجاهدانه، کارها را پیش بردند؛ حتی بدون آنکه در بسیار از موارد مسئولان انقلاب در روزهای اول، از سرمایه­های ارزشمند خود در مجموعه نیروهای مسلح، مطلع باشند. همین جوانان مؤمن، نیروی هوایی را به قابلیت­ها و کارایی­هایی رساندند که توانست تجهیزات جنگی را آماده و به­روز کند؛ آنها را در دفاع از مردم به کار بیندازد و جبهه جنگ را که به­طور نابرابر از یک‌سو به‌وسیله مراکز قدرت در دنیا تقویت می­شد و از سوی دیگر در غربت کامل بود، به نفع ملت ایران، یعنی جبهه غریب و مظلوم جنگ، بیاراید.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده