ناگفتههای پذیرش قطعنامه 598 از زبان دکتر عباس ملکی عضو تیم مذاکره برای اجرای قطعنامه (انتشار مجدد)

ما با سازمان ملل صحبت میکردیم ولی با عراقیها خیر. چون زبان مشترکی نداشتیم چرا که آن زمان عراقیها میخواستند...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید برخورداری 03 عجب شیر نزاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید نامجوی ( حسن رود )

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

روزنمای شهدای ارتش -26

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نخستین خاستگاه جنگ (5)

اشاره: در بخش چهارم این مصاحبه امیرسرتیپ دوم سید تراب ذاکری صحبت هایی در خصوص چگونگی انعقاد قرار 1975(م) الجزایر...

مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی -70

سال آخر جنگ اقدامات خصمانه آمریکا در جنگ تحمیلی صرفأ در حمایت­های همه جانبه این ابر قدرت از عراق و...

افسر توپخانه در مأموريت كردستان (19)

تعویض آتشبار و پایان مأموریت در سردشت و حرکت به سمت کرمانشاه (2) موضوع مهمی که در درگیریهای کردستان نباید...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-223 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال...

نبردهای هوایی ایران (36)

نیروی دریایی، به منظور اجرای عملیات «مروارید» نیازمند پشتیبانی هوایی بود. از این رو به استناد طرح «ذوالفقار»، اقدام به...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (9)

ساعت در این سلول به سر بردیم و در طی این مدت، ضمن اینکه موفق شدیم تنی به آب بزنیم...