عملیات پدافندی فکه، شرهانی – 1367/04/21(انتشار مجدد)

منطقه عمومی موسیان و عین خوش و فکه به علت وجود محورهائی که به دزفول ختم می شود از نظر...

روزنمای شهدای ارتش -21

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نخستین خاستگاه جنگ (1)

امیر ذاکری!با سپاس از حضورتان برای انجام این گفت و گو، بعنوان نخستین پرسش می خواهیم به بازخوانی اصولیِ آنچه...

افسر توپخانه در مأموريت كردستان (14)

عملیات نجات برای نیروهای گروه چمران (4) اطلاعاتی در مورد توپخانه و نحوه دیدهبانی توپخانه از من خواست که وقتی...

مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی-66

آغاز عمليات­­ والفجر آمادگي ايران براي اجراي سلسله عمليات­ بزرگ «والفجر» به برقراري ارتباط بين عراق و آمريكا، شتاب بيشتري...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-219 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال...

نبردهای هوایی ایران (32)

ادامه مأموریت‏های قطع خطوط مواصلاتی و انهدام عقبه دشمن (ممانعت هوایی) (2) در آخرین روز آبان، پایگاه شکاری تبریز با...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (5)

حرکت سریع و جابهجایی مدام تانکها و نفربرهای عراقی، تودههای عظیم خاک را در آسمان پراکنده کرده بود. باد گرمی،...