ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-215 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

       1- نشان دادن حیات، توانایی در جبهه­های نبرد:

من به­عنوان کسی که با زیبایی­های ارتش آشنا است و از نقاط ضعف هم غافل نیست، باید بگوییم ارتش جمهوری اسلامی ایران موقعیت برجسته­ای احراز کرده و این نظر منصفانه است که ارتش تلاش بسیار دارد وظیفه بزرگی را بر دوش گرفته است و آن وظیفه علاوه بر توانایی­های علمی و فنی توأم با شوق و عشق و ایمان به کشور و انقلاب است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده