ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-213 بخش پنجم: استحکام سازمانی

      20- ایفای نقش بارز و تعیین‌کننده مسئولان مؤمن و صادق نیروی هوایی در عملیات رزمی جبهه­های نبرد:

همین هوشمندی و ایمان در پرسنل این نیرو بود که موجب شد نیروی هوایی خیلی زود و زودتر از جاهای دیگر ارتش، قبل از پیروزی انقلاب از چنگ مسانی که با انقلاب خودمانی نبودند و غریبه بودند، بیرون بیاید و خوشبختانه در چند سال گذشته، فرماندهان و مسئولان نیرو از انسان­های مؤمن و صادق انتخاب شدند همین­ها موجب شده که در عملیات رزمی جبهه­های نبرد، نیروی هوایی نقش بارز و تعیین‌کننده ایفا کند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده