ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-211 بخش پنجم: استحکام سازمانی

    19- ارائه تجربه­های درخشان نیروی هوایی در عملیات گوناگون در تعرض­ها و دفاع­های روزمره:

از روز نوزدهم بهمن سال گذشته تا امروز از آن دیدار تا این دیدار که خدمت امام بودیم، حداقل در سه عملیات مهم در خلال این روزها و ماه­ها در عملیات گوناگون در تعرض­ها و دفاع­های روزمره نیروی هوایی تجربه‌های درخشانی را ارائه داده و شهدای عزیز و گرانقدری را تقدیم کرده است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده