ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-211 بخش پنجم: استحکام سازمانی 19- نشان دادن حیات، توانایی در جبهههای نبرد:

من به‌عنوان کسی که با زیبایی‌های ارتش آشنا است و از نقاط ضعف هم غافل نیست، باید بگوییم ارتش جمهوری اسلامی ایران موقعیت برجسته‌ای را احراز کرده و این نظر منصفانه است که ارتش تلاش بسیار دارد و وظیفه بزرگی را بر دوش گرفته است و آن وظیفه علاوه بر توانایی‌های علمی و فنی توأم با شوق و عشق و ایمان به کشور و انقلاب است.

همان‌گونه که در سال گذشته ارتش توانست حیات، توانایی و ایمان راسخ خود را در جبهه‌های نبرد نشان دهد.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده