مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی-56
تغذيه اطلاعاتي در آخرين سال جنگ حملة عراق به فاو در اواخر فروردين سال 1367 براساس اطلاعات نظامي محرمانة آمريكا به عراق انجام گرفت و همين مسأله، تهاجم گستردة عراق را به مواضع ايران ممكن ساخت. علاوه براين، آمريكاييها سيستمهاي راداري ايران را مختل كردند و اين موضوع به معناي حمايت نظامي آمريكا از عمليات عراق بود.

بعدها وفيق‌ السامرايي با توضيح خود بخش ديگري از ابعاد اين موضوع را روشن مي‌كند. وي مي‌گويد: «وابستة نظامي آمريكا در بغداد براي گفتگو نزد من آمد. او مي‌خواست اطلاعاتي را در خصوص خطوط تماس بين نيروهاي ما و نيروهاي ايران در منطقه فاو كسب كند. ما فكر مي‌كرديم آمريكايي‌ها قصد دارند ضربة نيرومندي به ايران در اين منطقه وارد سازند.»

به ­واسطه حجم گسترده همكاري اطلاعاتي آمريكا به عراق بود كه وفيق‌السامرايي، رئيس اسبق اطلاعات نظامي عراق، بعدها پس از خارج شدن از عراق در مصاحبه با الحيات و دربارة كمك‌هاي آن  كشور به عراق گفت: «به نظر من ايالات متحده به صدام كمك نمي‌كرد بلكه به جبهه‌اي كه رو در روي ايران ايستاده بود، كمك مي­كرد.» كمك‌هاي آمريكا اساساً عبارت بود از:

1- ارائه اطلاعات گسترده‌اي كه ماهواره، ابزارهاي الكترونيكي و نيروي انساني فراهم مي‌كردند.

2- كشورهاي منطقه را به ارائه دادن كمك‌هاي مالي به عراق ترغيب مي‌كرد.

3- محاصرة حكومت ايران که از دست يافتن اين حكومت به سلاح‌هاي مهم جلوگيري مي‌كرد.(استنباط محقق از كتاب ويراني دروازه شرقي– 1384) 

در سرتاسر جنگ ايران و عراق، ايالات متحده متعهد به كمك اطلاعاتي به عراق شده بود، يكي از مقامات اسبق كاخ سفيد مي‌نويسد: «نيروهاي ما در ميدان جنگ به كاركنان نظامي عراقي، كمك‌هاي تاكتيكي نظامي مي‌كردند و گاهي نيز خود را دوشادوش سربازان عراقي در مرز ايران مي‌يافتند و اين وضعيت تا سال 1987 ادامه داشت.»

يكي از افسران ارتش آمريكا كه به منطقه جنگي فرستاده شده بود، نسبت به قدرداني عراقي‌ها از حضور وي مي‌نويسد: «در ميدان نبرد، علاوه بر آمريكايي‌ها، كاركنان نظامي كشورهاي ديگري همچون انگليس و فرانسه نيز حضور داشتند. ما بسيار مايل بوديم كه از راهبردها، چگونگي نبرد و نيز لياقت و كارايي افسران عراقي اطلاع داشته‌ باشيم. آنان به تمام توصيه‌هاي ما نياز داشتند و به ما دستور داده شده بود كه هر نوع اطلاعاتي را كه آنان لازم داشتند در اختيارشان قرار دهيم.» اين افسران همانند ساير همكارانشان براي دفاع از خود يك اسلحه كمري حمل مي‌كردند و مي‌كوشيدند تا از حضور در درگيري‌هاي سنگين در خطوط مقدم جبهه خودداري كنند. اما مشكل اصلي عدم امكان تشخيص محل دقيق جبهه بود. وي بعدها گفت: «برخي از ما آمريكاييان گاهي وارد خاك ايران نيز مي‌شديم.»(مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر،1383: 71)

 

كمك­هاي اطلاعاتي ساير كشورها به عراق

مواضع سياسي كشورها و اجماع موجود در حمايت از عراق در عرصة كمك اطلاعاتي به اين كشور تأثير داشت. وفيق‌السامرايي، رئيس اطلاعات نظامي عراق، مي‌گويد: «تقريباً بخش اعظم دستگاه‌هاي اطلاعاتي جهان اطلاعات خود را به ما مي‌دادند.» وي از هماهنگي با آژانس اطلاعات مركزي آمريكا – CIA و همچنين اطلاعات دفاعي آمريكا – DIA، اطلاعات روسيه و مركز بهره‌ برداري اطلاعات فرانسه (ارگاني كه در زمينه نظامي كار مي‌كند) و از كشورهاي آلمان، ايتاليا، اردن، كشورهاي حوزه خليج(فارس)، تركيه، هند و حتي پاكستان نام مي‌برد.

درباره شوروي(سابق) به سابقه روابط اطلاعاتي دو كشور از سال 1974 اشاره مي‌كند و ادامه مي­دهد: «در نشست دوم مبادلة اطلاعاتي در مه 1979 در مسكو سرويس اطلاعاتي شوروي، از تأمين نيازهاي اطلاعاتي عراق خودداري كرد ولي ما از يك منبع در سرويس اطلاعاتي روسيه استفاده كرديم و با ابتكار عمل شخص وي بخشي از نيازهاي اطلاعاتي خود را دريافت كرديم.»(السامرايي، 1377: 408) وفيق ‌السامرايي در ادامه صحبت­هاي خود، چنين اعلام مي­دارد: «روسيه اطلاعات نظامي مربوط به نيروهاي مسلح كشورهاي خليج فارس و نيز اطلاعات مربوط به تركيه، ايران و رژيم صهيونيستي را در اختيار صدام قرار داده بود.» وي اضافه مي‌كند: «من خودم شخصاً براي چنين مأموريتي بارها عازم مسكو شدم. روس‌ها با توجه به سطح كمك‌هاي ارائه شده به عراق براين نظر بودند كه ايران توانايي ندارد شكافي عمده در خطوط دفاعي مستحكم عراق ايجاد كند.»(همان:380)

 

منبع: مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی، عسگری، شاداب، 1393، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده