ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-208 بخش پنجم: استحکام سازمانی

16 – ارتش میدان جنگ، رزمنده و اهل کار و عمل:

امروز هدف ارتش حفظ انقلاب، اسلام، ایران، ملت و دفاع از مردم و آرمان‌های مردم است. تحول ارتش این است که در آن روز، ارتش پشت‌میزنشین و اداره نشین بود؛ میدان را ندیده بود و آن‌قدری هم بوی میدان به مشامش نرسیده بود، از خود افتخار نشان نداده بود. امروز ارتش، ارتش میدان جنگ است، ارتش رزمنده و اهل کار و عمل است. دشمن را دیده و با او روبرو شده است؛ به او ضربت زده و از او ضربت‌خورده است. ارتشی دشمن‌شناس و دوست شناس، ارتشی مبارز و آماده برای دفاع از مرزهای میهن و مرزهای استقلال ملت؛ یک تحول حقیقی در ارتش به وجود آمد. امروز تشکیلات ارتش با تشکیلات گذشته متفاوت است. هدف متفاوت است. اخلاق و فرماندهی‌ها متفاوت است.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده